Οι «Πράκτορες του Πλανήτη» σε αποστολή διάσωσης!

Εκπαιδεύοντας Περιβαλλοντικά ευαίσθητους & αφυπνισμένους πολίτες

Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διάσωση του πλανήτη από τα σκουπίδια πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2016 με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Δημοτικών Σχολείων του Αγίου Νικολάου, Κρήτης.

Το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη, πιστεύοντας ακράδαντα πως η ευαισθητοποίηση των νεότερων γενεών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή συμπεριφοράς προς το περιβάλλον, υποστήριξε την υλοποίηση των προγραμμάτων «Σώστε τον πλανήτη από τα σκουπίδια», το σχεδιασμό και την υλοποίηση των οποίων ανέλαβε η περιβαλλοντική οργάνωση, Πράκτορες του Πλανήτη.

Οι Πράκτορες του Πλανήτη ιιδρύθηκαν το 2009 με στόχο τη δημιουργία ενός αειφόρου μέλλοντος μέσα από την εκπαίδευση και τη δράση των παιδιών και όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της οργάνωσης έχουν λάβει την άδεια του Υπουργείου Παιδείας.

Οι μαθητές του Αγίου Νικολάου μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις ανακάλυψαν την επίδραση των απορριμμάτων στο περιβάλλον, γνώρισαν την πηγή και το μέγεθος του προβλήματος, και δεσμεύτηκαν να παραμείνουν σε βάθος χρόνου Πράκτορες του Πλανήτη, συμμετέχοντας ενεργά στην επίλυσή του.

Σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθούν αυτοί οι πυρήνες των ανθρώπων, οι οποίοι από μικρή ηλικία με τις νέες γνώσεις και αξίες που έχουν αναπτύξει, θα αποτελέσουν ισχυρούς πομπούς για τη μετάδοση του μηνύματος της προστασίας του πλανήτη, στο σχολείο, στην οικογένεια, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητά τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστημίου 56, Κτίριο ΕΡΜΗΣ
Τ.Κ. 10678, Αθήνα
Τηλ +30 215 500 7712