Κοινωνική Αλληλεγγύη

Η προσφορά προς το συνάνθρωπο αποτελεί πάγια δέσμευση του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη. Σεβόμενο τη δέσμευσή του αυτή και συναισθανόμενο τις μεγάλες ανάγκες του σήμερα, το Ίδρυμα πραγματοποιεί δράσεις στο πλαίσιο της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινωνία συνολικά, την τοπική κοινότητα του Αγίου Νικολάου, καθώς και μεμονωμένα άτομα.

Εστιάζοντας πρωταρχικά στην κοινωνία της Κρήτης, το Ίδρυμα στοχεύει στην υποστήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της γενέτειρας των ιδρυτών του, στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και την αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής του τόπου. Βοηθούμε την παιδεία και την εκπαίδευση απαντώντας σε καλέσματα σχολείων για βοήθεια και υποστήριξη, είτε χρηματική, είτε προσφοράς έργου (δημιουργία βιβλιοθηκών, αναδιαμόρφωση σχολείων κλπ.).

Μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, αφενός υποστηρίζεται η τοπική επιχειρηματική δράση και η προώθηση τοπικών προϊόντων, αφετέρου παρέχεται οικονομική αρωγή (και δωρεές σε είδος) σε οργανισμούς, ευπαθείς ομάδες ή άτομα.

Παράλληλα, προωθείται ο εθελοντισμός στα ξενοδοχεία του ομίλου, με στόχο την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την οικονομική στήριξη φιλανθρωπικών οργανισμών και συλλόγων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και την κάλυψη ζητημάτων υγείας του προσωπικού και των οικογενειών τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστημίου 56, Κτίριο ΕΡΜΗΣ
Τ.Κ. 10678, Αθήνα
Τηλ +30 215 500 7712